Direct naar content

Basisopleiding zorgcoördinator najaar 2017

12-5-2017 - Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u als zorgcoördinator écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?

KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken

Hoog gewaardeerd

Na de zomervakantie gaat de basisopleiding van start. Een opleiding die door eerdere deelnemers uitstekende evaluaties kreeg. Hieronder uitspraken van deelnemers in het afgelopen voorjaar (bron: evaluatieformulieren)

 “Inhoud van de basisopleiding is direct toe te passen in de eigen praktijk en werksituatie”

“Veel ideeën en suggesties opgedaan om met Handelingsgericht werken in mijn school aan de slag te gaan”

“Gevarieerd programma waarin alle taken van de zorgcoördinator aan bod komen”

“Ik heb energie gekregen om het geleerde in mijn dagelijkse werk te gaan toepassen”

“Veel opgestoken over het ontwikkelen van beleid in school rondom passend onderwijs”

“Veel nagedacht over hoe ik mij positioneer als zorgcoördinator binnen school”

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

Contact met adviseur