Direct naar content

Duurzame samenwerking met RKCS Curaçao

23-11-2016  RKCS Curaçao fungeert als schoolbestuur van bijna 60% van de gesubsidieerde scholen op Curaçao. Dat komt neer op 53 scholen (18.036 leerlingen; 1229 personeelsleden). Een belangrijke ambitie van het schoolbestuur is het versterken van de vakbekwaamheid van docenten op het gebied van het omgaan met verschillen in de klas.

RKCS Curaçao is met KPC Groep een langdurige relatie aangegaan voor ondersteuning. In november gingen Detje de Kinderen en Felix Razenberg, onze experts differentiëren in het VO, voor de vierde keer naar Curaçao in het kader van het traject ‘Opbrengstgericht differentiëren in de klas, VSBO-scholen (in Nederland VMBO-scholen)’.

Lees hier de verslagen van het traject en de gehanteerde drie sporen-aanpak:


Meer weten?
Neem contact op met Detje de Kinderen of Felix Razenberg.

Contact met adviseur

Contact met adviseur