Direct naar content

‘Leerlingen meer eigen keuzes laten maken’

29-3-2017 - Het Raayland College is een grote scholengemeenschap in Venray die ook praktijkonderwijs biedt. Centraal thema is ‘meer maatwerk in onderwijs’. Het praktijkonderwijs pakte de handschoen energiek op en is volop in vernieuwing. “We mogen trots zijn op wat het team in een kort tijdsbestek heeft gerealiseerd.”

We zijn in gesprek met Sofyan Boulayounne, ondersteuningscoördinator. Samen met Sjraar  Arts, teamleider praktijkonderwijs en met grote betrokkenheid van het team zette hij een stip op de horizon: leerlingen zoveel mogelijk eigenaar laten worden van hun ontwikkeling. Hen motiveren om hun eigen toekomst in handen te nemen. Sofyan: “Heel vaak hoor je in het onderwijs ‘de leerling staat centraal’. Het gaat echter niet om woorden maar om daden. Vier jaar geleden zijn we hier gestart om te komen tot onderwijs en zorg die uitgaat van wat de leerling echt nodig heeft. Bottom-up zijn we met het team een traject gestart. We hebben niets opgelegd. Het team onderkende de noodzaak om het anders te gaan doen.”

Leren in de praktijk 
Het team is goed onder weg om die stip te bereiken. Zo is LOB-begeleiding geïntegreerd in het IOP en wordt gewerkt met activerende werkvormen. De ambitie is dat leerlingen steeds meer eigen keuzes kunnen gaan maken buiten het reguliere onderwijsprogramma. Dat basisprogramma staat in het teken van zogeheten ‘BUI-onderwijs’. Wat staat voor  ‘betekenisvol’, ‘uitdagend’ en ‘interessant’. “We willen dat leerlingen niet alleen leren vanuit boeken maar ook vanuit de praktijk ervaren hoe ze de leerstof moeten toepassen. Leren in de echte wereld dus. Een leerling gaat bijvoorbeeld zelf ervaren wat er nodig is om de was te kunnen laten draaien in een wasserette. Zo koppel je theorie aan praktijk.”Coaching
De gedachte achter de vernieuwingen is de leerling meer achter het stuur te zetten van zijn eigen ontwikkeling. Dat vergt dus loslaten en een meer coachende benadering van docenten, vertelt Sofyan.  “In dat proces hebben we nog verdere stappen te zetten. Maar we merken dat onze nieuwe benadering werkt en dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en betrokken. Gedragsproblemen komen minder voor. We hebben hier vergeleken met een paar jaar geleden veel meer rust in de school.” 

“We zijn positief verrast door wat leerlingen kunnen. Een voorbeeld: De kennismakingen en rondleidingen met nieuwe leerlingen en ouders. Het is mooi om te zien hoe goed leerlingen zich kunnen presenteren en vertellen hoe het onderwijs eruit ziet en hier is georganiseerd.” 


Trots
Het praktijkonderwijs van het Raayland College is relatief klein (ca. 140 leerlingen; 20 medewerkers, incl. gastdocenten), maar de ambities zijn groot. Sofyan: “Hoe krijg je leerlingen meer gemotiveerd? Hoe krijg je je onderwijs meer passend voor de leerling? Dat zijn de kernvragen. Wout Schafrat van KPC Groep begeleidt ons in dat proces en de studiedagen met hem brengen ons steeds dichter bij de stip. Komend schooljaar willen we leerlingen meer zelf laten kiezen en gaan we hiervoor ruimte creëren door de reguliere lessen van 50 minuten terug te brengen naar 40 minuten. Zo creëren we voor leerlingen opties voor eigen keuzes en kunnen ze vanuit hun eigen motivatie zich verder verdiepen. We mogen best trots zijn op wat hier in een kort tijdbestek is gerealiseerd. We hebben hier gedreven mensen die echt hart hebben voor de leerling. Een team dat erg gemotiveerd is het beste aan de leerling te bieden.”


Contact met adviseur

Contact met adviseur