Direct naar content

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het praktijkonderwijs

31-10-16  Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) gaat over het ontwikkelen van loopbaancompetenties voor een leven lang leren en werken. Het is van belang voor leerlingen in een steeds veranderende wereld met een daarop anticiperende arbeidsmarkt. In het VMBO is LOB de rode draad in de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s.

Hype of noodzaak?
In het praktijkonderwijs is coachen inmiddels ingeburgerd. En op de meeste scholen is de relatie tussen coaching en IOP direct zichtbaar. Wat is dan de meerwaarde van LOB?
Bij coachen in het praktijkonderwijs staan de drie PrO-vragen centraal: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De kern van het gesprek met de leerling dat uitmondt in zijn persoonlijke leerdoelen voor de komende leerperiode. De doelen betreffen de domeinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap. 

Maar staan we binnen deze coachmethodiek mét de leerling voldoende doelbewust en planmatig stil bij de ontwikkeling van de 5 loopbaancompetenties? Om de leerling zo meer bewust en onderbouwd vooruit te laten kijken naar zijn loopbaan? Zodat de leerling meer zelfsturend richting kan geven aan zijn leven en aan zijn werk? 

5 loopbaancompetenties
De 5 loopbaancompetenties die LOB onderscheidt, bieden structuur en houvast om met de leerling terug te kijken op zijn werkervaringen en werkexploratie binnen en buiten de school.

 • Kwaliteitenreflectie
  Welke kwaliteiten beheers ik in meer of mindere mate en welke kwaliteiten heb ik te ontwikkelen nodig voor mijn ambitie, doel of interesses? Het gaat hier vooral om de vraag ‘wat kan ik in relatie tot wat wil ik’.
 • Motievenreflectie
  Welke wensen en waarden zijn voor mij van belang met het oog op mijn loopbaan / toekomst? Het gaat om vragen als ‘wat wil ik’ en ‘wat drijft mij’? Kwaliteiten- en motievenreflectie zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden en komen altijd gezamenlijk aan de orde binnen het LOB-gesprek.
 • Werkexploratie
  Welke eisen worden gesteld in werk en welke waarden zijn vooral daar belangrijk? Wat is er voor mij nodig als ik daar later in wil werken? Het gaat om de ontdekking van het type werk wat bij mij past, aansluit op mijn behoeften en interesses. 
 • Loopbaansturing
  Wat heb ik nu te doen, wat ga ik doen en hoe? Uiteraard gericht op leren en werken voor later. Welke (kleine) volgende stap ga ik zetten om te ontdekken wat ik verder wil en wat ik daarvoor kan ontwikkelen. Het gaat dan om de vraag ‘wat wil ik later worden?
 • Netwerken
  Wie en wat heb ik nodig om de volgende stap te zetten in mijn loopbaanontwikkeling? Met andere woorden ‘wie kan me daarbij helpen’.


Integratie LOB binnen de coachingsmethodiek

LOB biedt structuur en houvast om de volgende (leer-)stappen te zetten in zijn zoektocht naar ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’? voor nu en voor later. Het is een onderliggende structuur om leerlingen meer doelbewust te leren kiezen voor hun loopbaan. Dat vraagt om een integratie van LOB binnen de bestaande coachingsmethodiek in het praktijkonderwijs.  

Aan de slag met LOB
LOB kan als vak binnen het bestaande curriculum opgenomen worden. Maar LOB kan ook als integrale begeleidingsmethodiek ingezet worden om leerlingen te coachen en te begeleiden in hun loopbaanontwikkeling.   

Belangrijke vragen voor uw organisatie zijn:

 • Wat is onze visie op LOB in het praktijkonderwijs?
 • Hoe integreren we coach- met LOB-gesprekken?
 • Hoe geven we vorm aan loopbaanleren?
 • Op welke wijze stimuleren we de ontwikkeling van de 5 loopbaancompetenties bij onze leerlingen in zowel de onder- als de bovenbouw?
 • Hoe ontdekken onze leerlingen hun kwaliteiten in de echte wereld?
 • Op welke wijze werken we als docenten aan deze 5 loopbaancompetenties met onze leerlingen in de lespraktijk en in de stage? 

Wilt u meer weten over wat LOB kan betekenen voor het praktijkonderwijs? Graag gaan we met u in gesprek. Neem contact op met Wout Schafrat of Dennis Heijnens.

Tip! Expertisebijeenkomst over LOB 

Op 16 februari en 6 april 2017 organiseert KPC Groep de tweedaagse expertisebijeenkomst ‘LOB in het praktijkonderwijs’. Voor meer informatie kijkt u in de agenda.
 

Contact met adviseur

Contact met adviseur