Direct naar content

Nieuwe opzet regionale PrO-Dag Drenthe slaat aan

29-3-2017 - Dat smaakt naar meer! De nieuwe opzet van de regionale PrO-Dag Drenthe is goed aangeslagen. De studiedag, die plaats vond bij PrO Emmen, was voorbereid door een kerngroep die inhoudelijke thema’s op de agenda zette die bruikbaar zijn voor de praktijk.

De PrO-regio Drenthe heeft een zekere traditie met het organiseren van studiedagen. Linze van der Tuin, directeur  PrO Assen: “We merkten dat de opzet verandering behoefde. Het was tijd voor een kanteling. Van ontvangen van informatie naar echte uitwisseling; van presentaties over wetenschappelijke onderwerpen en theorie naar workshops die aansluiten op de ontwikkelagenda’s van scholen en docenten.”

‘Basic’
Met ondersteuning van Wout Schafrat (KPC Groep) koos de organiserende werkgroep, met hierin vertegenwoordigers van de verschillende PrO-scholen,  voor een programma dat qua vorm en inhoud uitging van de leervragen van docenten.  

Op 14 maart konden de ca. 160 deelnemers  - afkomstig van praktijkscholen uit Steenwijk, Meppel, Coevorden, Hoogeveen, Emmen en Assen -  uit een groot aantal workshops  en ontmoetingssessies kiezen met zoals Linze van der Tuin het omschrijft ‘een basic’ karakter. 

“Wat we van de docenten terug hoorden was: ‘hier kunnen we iets mee’. ‘Dit sluit aan op wat we nodig hebben in de praktijk’. Onderwerpen van de workshops en sessies waren onder meer leerroutes, leerlijnen en vakwerkplannen, de in – en doorstroom naar het mbo, vaardigheidsproeven, het IOP in de praktijk, het digitale LVS, ict in de klas, stages en de transitie naar werk. 

Ontmoetingen en afspraken
Deze formule is absoluut voor herhaling vatbaar, zegt Linze. Hij constateert dat de uitwisseling en ontmoeting tussen de scholen en docenten een nieuwe impuls heeft gekregen en ziet dat effect ook in zijn eigen school. “Je ziet dat er nieuwe lijntjes zijn gelegd en dat docenten van verschillende scholen met elkaar afspraken maken. Ook de leerlingen merken de voordelen van deze dag. Een optie die we in de toekomst zeker willen meenemen is dat ook leerlingen betrokken gaan worden bij de regionale studiedagen.”  

Contact met adviseur