Direct naar content

Ontwikkeling nieuw begeleidingsinstrument leerlingen VO

20-5-2016 - Ben je actief als mentor/zorgcoördinator van een 2e klas in het voorgezet onderwijs? Heb je interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe begeleidingstool?  Wil je leerlingen effectiever begeleiden bij leren en organiseren? Dan ligt er hier een mooie kans voor je.

Lucie Spreij, docent Hogeschool Utrecht, ontwikkelt momenteel het begeleidingsinstrument Focus. Een digitale tool om de kwaliteiten, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling te ontdekken en deze af te stemmen met school en ouders. Focus is een veelbelovend hulpmiddel voor leerlingen, ouders en mentoren om zicht te krijgen op wat leerlingen nodig hebben om met meer motivatie en meer plezier te leren

Experiment met Focus

Ben je mentor/zorgcoördinatorer/begeleider?  Graag nodigen Lucie Spreij en KPC Groep je uit voor deelname aan een experiment met de Focus-aanpak bij leerlingen uit de tweede klas met VO met leerproblemen of gedragsproblemen. KPC Groep werkt hieraan mee vanuit het belang om nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen rond het ‘leren leren’, het geven van effectieve feedback en het vergroten van motivatie van leerlingen. Vanuit KPC Groep is betrokken bij het experiment Marion Hoeffgen. Het Focus-experiment maakt deel uit van het promotieonderzoek door Lucie naar ‘de oplossingsgerichte benadering bij stagnaties in de leerontwikkeling in het VO’.

Deelnemers gezocht

Wil je deelnemen aan het experiment met Focus?

  • Tijdens een introductiebijeenkomst leer je het instrument en de Focus-werkwijze kennen. Leerlingen vullen een vragenlijst in die een schat aan informatie oplevert voor de begeleiding. Je gaat met minimaal vijf leerlingen aan de slag en filmt je gesprekken. Op basis van de Focus-aanpak kan de leerling doelgericht aan het werk met zelfgekozen doelen voor zijn leerontwikkeling voor een afgesproken periode en met de ondersteuning die daarbij wenselijk is van school en ouders.
  • In de tweede bijeenkomst delen we kennis over de opbrengsten.
  • In de derde bijeenkomsten vergelijken we de uitkomsten met  een controle groep.

Deelname aan dit experiment is een leerrijke ervaring voor je als mentor/zorgcoördinator/begeleider. Heb je interesse voor deelname of  wil je meer weten over dit experiment met Focus?  Stuur dan een mail naar Lucie Spreij: lucie.spreij@hu.nl.  Of bel naar 06 – 1297 1412. 

Meer over Focus. Klik hier. 

Contact met adviseur