Direct naar content

Training herkennen van hoogbegaafde leerlingen in VO

28-6-2016 - Op 14 september start de training 'coach (hoog)begaafdheid' voor het vo. In de zes bijeenkomsten staat het (h)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen centraal. Met veel aandacht voor het (hoog)begaafd 'zijn'.

Naast de cognitieve kenmerken staan we uitgebreid stil bij kenmerken op zintuigelijk en gevoelsmatig gebied. Daarnaast is er aandacht voor metacognitie, feedback geven en vooral het begeleiden van deze groep kinderen. We gaan in de training uiteraard zoveel mogelijk uit van de vragen die leven bij de deelnemers. De training is geregistreerd bij het Lerarenregister.

De training wordt verzorgd door Esther de Boer, expert hoogbegaafdheid en mede-auteur van de publicatie  ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’. Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van deze uitgave.

  • Inschrijven kan hier.


Contact met adviseur

Achtergrondinformatie

Op zoek naar presentaties, cartoons, ondersteuning, links of andere informatie over hoogbegaafdheid?
Kijk dan op www.kpcgroep.nl/hoogbegaafdheid