Direct naar content

Onderzoek

Over KPC Groep

Betrouwbare informatie
Als bestuurder en schoolleider wordt steeds nadrukkelijker van u verwacht dat u de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van uw plannen aantoont. En dat u de effectiviteit van die plannen, eenmaal in uitvoering, scherp monitort en waar nodig uw koers bijstelt. Ook docenten en teams moeten in toenemende mate zicht hebben op leeropbrengsten en de bijdrage die hun onderwijsinhoudelijke, didactische en pedagogische interventies daaraan leveren. Dat alles vraagt om betrouwbare informatie die u en uw teams helpt de juiste beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat deze de beoogde uitkomst hebben. ‘Evidence based’ en ‘evidence informed’ werken is ook in het onderwijs noodzaak nu de kwaliteit en doelmatigheid van het primair proces en de onderwijsorganisatie steeds meer centraal staan.

Vraagstukken
Onze onderzoekers ondersteunen u daarbij. De vraagstukken waarbij zij in het bijzonder toegevoegde waarde voor uw organisatie hebben, liggen in het hart van uw school: de onderwijspraktijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versterking van de professionaliteit van leraren en de verbetering van de onderwijskwaliteit. Maar ook als het gaat om vraagstukken op het gebied van bestuur en management kunnen onze onderzoekers u van dienst zijn. Daarbij kunnen wij u niet alleen helpen bij het genereren van de voor uw beslissingen noodzakelijke informatie, kennis en inzichten. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (onderwijs- en besturings) concepten en het monitoren van de effecten en opbrengsten in de onderwijspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek
De dienstverlening van KPC Groep op het gebied van dit praktijkgericht onderwijsonderzoek kan verschillende varianten hebben, afhankelijk van uw specifieke vraag. Zo kunnen wij in uw opdracht een onderzoek ontwerpen en uitvoeren. Maar wij kunnen u en uw teams ook professionaliseren in en begeleiden bij het zelf doen van onderzoek en bij de opzet van uw eigen onderzoeks- en R&D functie. Heel concreet kunnen onze onderzoekers ook ondersteunen, adviseren en begeleiden bij het verwerven van subsidies voor onderzoeksprojecten.

Contact met onderzoeker

Onderzoekenderwijs.nl

Handig. Tool voor praktijkgericht onderzoek: www.onderzoekenderwijs.nl

Whitepaper 'Onderzoekenderwijs'

Aan de hand van praktijkvoorbeelden op basisscholen wordt geschetst hoe onderzoek als vliegwiel fungeert in de professionalisering.

Whitepaper onderzoekenderwijs