Direct naar content

Aanpak praktijkgericht onderzoek

Over KPC Groep

Onderzoeksvragen
U wilt oplossingen ontwikkelen voor hardnekkige problemen en heeft hiervoor kennis nodig die nog niet voor handen is. Misschien wilt u de huidige situatie evalueren en zicht krijgen op het effect van innovaties? Of een scherper beeld krijgen van problemen in de onderwijspraktijk? De vragen waarop met praktijkgericht onderzoek antwoorden worden gezocht zijn divers, maar vinden hun oorspong in de onderwijspraktijk. Dit kunnen vragen zijn rond het primaire onderwijsproces maar ook vragen die betrekking op de school als organisatie. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

  • Welke competenties vraagt het van leerkrachten als ze opbrengstgericht werken in de praktijk willen realiseren en hoe kan een school deze vaardigheden van leerkrachten verder ontwikkelen?
  • Hoe veilig voelen leerlingen zich binnen de school en op welke aspecten is verbetering hierin mogelijk?
  • Op welke wijze kan samenwerken en samen leren binnen teams worden gestimuleerd en gefaciliteerd?


Met resultaat
Met onze veelzijdige onderzoekservaring en ons vermogen nieuwe kennis effectief te verbinden met professionalisering en schoolontwikkeling kunnen we onderwijsorganisaties duurzaam versterken. Bij alles wat we doen draait het om resultaat.


Onze aanpak

  • richt zich op verbetering van de onderwijskwaliteit. We sluiten aan bij handelingsproblemen en gaan op zoek naar concrete oplossingen en instrumenten. De nieuw ontwikkelde kennis is praktisch hanteerbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar in de praktijksituatie
  • start met vraagverheldering. Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar ‘de vraag achter de vraag’. Wat is nou werkelijk het probleem? Wie heeft het probleem en waarom? Wat is tot dusverre gedaan en met welk resultaat? Bij deze probleemanalyse betrekken we onze kennis van het onderwijsveld en onze consultancyervaringen. 
  • draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van scholen. De school zelf is eigenaar van het onderzoek en de opbrengsten. Praktijkgericht onderzoek wordt zo onderdeel van de schoolontwikkelingsstrategie en het stimuleren en ontwikkelen van een onderzoekende houding. 
  • waarborgt praktisch toepasbare resultaten. Kennis is geen doel op zich maar richt zich op praktische tools waarmee scholen zichzelf verder kunnen ontwikkelen en die toepasbaar zijn in de eigen context. Resultaten uit praktijkgericht onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. 
  • is gebaseerd op wetenschappelijke methodieken en voldoet aan kwaliteitscriteria op het gebied van bruikbaarheid, transparantie, betrouwbaarheid en validiteit. 
  • combineert de expertises van onderzoekers en inhoudelijke consultants die beschikken over state-of-the art kennis 
  • wordt gevoed door samenwerking met hoogleraren of inhoudelijke experts. We houden in ons werk rekening met actuele wetenschappelijke inzichten en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.


Bekijk video

Contact met onderzoeker