Direct naar content

Kennis en innovatie

Over KPC Groep

Weten wat werkt; dat is cruciaal voor scholen die zich verantwoord verder willen ontwikkelen. Praktijkgericht onderzoek is daartoe een aangewezen weg. We merken dat schoolbestuurders en schoolleiders de inzet van praktijkgericht onderzoek steeds meer ontdekken als een geschikte strategie voor verbetering van onderwijskwaliteit, professionalisering en schoolontwikkeling. Met kennis van zaken en een hoge mate van professionaliteit zijn de onderzoekers van KPC Groep partner bij kennisontwikkeling en innovatie in het onderwijs.

In verbinding
KPC Groep is als kennis- en innovatiecentrum gepositioneerd in het hart van de kennisketen. We pendelen in onze activiteiten tussen universiteit en praktijk en slaan bruggen tussen wetenschap en onderwijsveld. Als kennisintermediair hebben we een omvangrijk netwerk opgebouwd van wetenschappelijke relaties. Onze onderzoekers zijn ingebed in een scala van netwerken en beschikken over state-of-the art kennis en vaardigheden. We hebben onder meer verbindingen met vakgroepen van de Universiteit Tilburg, de Universiteit Twente, de Open Universiteit, het kenniscentrum Ruud de Moor, het Expertisecentrum Nederlands, het Freudenthal Instituut, maar ook met vele individuele wetenschappers in binnen- en buitenland.

Dienstverlening
Onze ondersteuning is gericht op praktische toepassingen en concrete resultaten. We beschikken niet alleen over onderzoeksexpertise en inhoudelijke kennis maar ook over veel ervaring met implementatie en professionalisering. Verandering en verbetering beschouwen we als resultaat van een goed samenspel tussen mensen in de specifieke context van de organisatie en haar omgeving. Onze activiteiten zijn daarom per definitie maatwerk. Onderzoek, advisering en opleiding/training zijn pijlers van onze dienstverlening die nauw vervlochten zijn. Nieuw ontwikkelde kennis integreren we in onze adviesdiensten en omgekeerd benutten we advieservaringen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoekstrajecten.

Contact met onderzoeker