Direct naar content

Nina Boswinkel

"RekenBosWinkel" 

 
Aanpak 

Mijn passie is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij het geven van goed reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen met rekenproblemen. De uitdaging is daarbij om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van de leerling en zo zijn of haar niveau op een hoger niveau te tillen. De leerling bij wie het niet vanzelf gaat heeft mijn speciale aandacht. Vaak zitten die in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, maar met de invoering van Passend Onderwijs vinden we deze leerlingen ook steeds vaker in het regulier basisonderwijs.

Expertise

 • Passende Perspectieven SO/SBO: passend rekenaanbod voor leerlingen die referentieniveau 1F niet halen, www.passendeperspectieven.slo.nl 
 • Rekendidactiek PO, digitale rekenleeromgeving rekenen, groep 1 t/m 5, domein Getallen
 • Rekendidactiek vmbo, Praktijkonderwijs: op weg naar 2F
 • Rekenboog.zml: rekenaanbod voor zeer moeilijk lerenden. www.rekenboog.nl
 • Rekenaanbod met tablets

 
Selectie van opdrachten

 • Saxion Hogescholen (september 2016 - juni 2017): Cursus rekenen voor zeer moeilijk lerenden.
 • SLO (april - juli 2016): Ontwikkelen leerroutes Praktijkonderwijs.
 • SLO (januari - december 2015): Implementatie Passende Perspectieven in het SO en SBO.
 • KPC Groep (juli 2015 - juni 2016): Onderzoek implementatie Masterplan dyscalculie. 

 
Publicaties

 • Passende Perspectieven Praktijkonderwijs - rekenen (2015)
 • Implementatiemap Passende Perspectieven (2014)
 • Digilijn rekenen: www.digilijnrekenen.nl (2014)
 • De toekomst telt! (2012)
 • Passende Perspectieven - rekenen (Wegwijzer, Overzichten van leerroutes, Leerroutes op A3-formaat, Doelenlijsten, Profielschetsen) (2012)

Stuur een bericht

Contact met associé