Direct naar content

drs. Arjan Clijsen

"Passend onderwijs gebeurt in de klas. De leraar staat centraal."

 
Aanpak  
Mijn passie is dicht bij de praktijk leraren en scholen te ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Samen met hen onderzoeken hoe het onderwijs zodanig ingericht kan worden, dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Expertise

  • Handelingsgericht werken in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs
  • Opbrengstgericht werken (in combinatie met HGW)
  • Implementeren van leerroutes en leerlijnen in school
  • Vraagstukken rondom passend onderwijs in PO en VO
  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Selectie van opdrachten

  • SWV VO Lelystad (2017): implementeren van handelingsgericht werken in vijf VO-scholen
  • Jan van Brabant College Helmond. (2015) Cursus handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. 
  • WEC-Raad/Lecso. (2012). Implementatie leerlijnen in  (V)SO-scholen.

Publicaties  


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur