Direct naar content

drs. Arjan Clijsen

"Passend onderwijs gebeurt in de klas. De leraar staat centraal."

 
Aanpak  
Mijn passie is dicht bij de praktijk leraren en scholen te ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Samen resultaatgericht te onderzoeken wat gedaan kan worden om beter om te gaan met verschillen, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Expertise

  • Handelingsgericht werken in PO, S(B)O en VO
  • Opbrengstgericht werken in SBO, SO en VSO
  • Implementeren van leerroutes en leerlijnen
  • Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief
  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Selectie van opdrachten

  • SVW PO Noord Kennemer land. (2015) Werken met een ontwikkelingsperspectief (groeidocument).
  • Jan van Brabant College Helmond. (2015) Cursus handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs.
  • WEC-Raad/Lecso. (2012). Project implementatie leerlijnen in V(S)O-scholen.


Publicaties 
 


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur