Direct naar content

Maud Dolman-Pontier MSc

"Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken"

 
Aanpak
Ik ben een adviseur met een passie voor het speciaal onderwijs en de leerling bij wie het leren niet vanzelf gaat. Het mooiste van het onderwijs is een leerling weer zelfvertrouwen kunnen geven in zijn eigen kunnen.

Expertise

  • Speciaal (basis) onderwijs en Montessori basisonderwijs
  • Rekenen, rekenproblemen, didactiek en beleid (Masterplan Dyscalculie) in PO, S(B)O en V(S)O
  • Scholing voor arbeid, certificering volgens de kwalificatiedossiers van het mbo voor leerlingen Pro en VSO
  • Dyslexie in PO en VO (Masterplan Dyslexie)
  • ICT en leren

 
Selectie van opdrachten

  • Stichting Klasse (2015-2016) Scholing rekencoördinatoren over invoering ERWD protocol.
  • Montessorischool Naaldwijk (2015-2016) Doelgericht rekenonderwijs vormgeven binnen Montessorionderwijs.
  • SWV De Meierij (2014-2016) Implementatie Dyscalculieprotocol en coaching en scholing rekenwerkgroep en rekencoördinatoren.


Publicaties

Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur

ICT in het PO

KPC Groep schreef een verkennend onderzoek naar de inzet van ICT bij Stichting Onze Wijs.

  • Meer informatie