Direct naar content

drs. Dennis Heijnens

“Ontwikkeling is soms lastig, maar altijd bevredigend”

 
Aanpak
Mijn passie ligt vooral bij die leerlingen voor wie het leren niet als vanzelf gaat. Ik werk dan ook met name in het praktijkonderwijs en scholen voor vso. Na eerst ‘met de poten in de klei’ te hebben gestaan, ben ik namens KPC Groep als adviseur betrokken bij diverse projecten gericht op het primaire proces, opbrengstgericht werken en het werken aan kwaliteit. Samen met docenten, directie en samenwerkingsverbanden maak ik op een resultaatgerichte manier werk van ontwikkeling. Ik probeer altijd oog te hebben voor de uitgangspositie en zone van naaste ontwikkeling van de mensen/scholen waarmee ik samenwerk. Humor, betrokkenheid en actie zijn daarbij naar mijn idee essentiële aspecten.

Expertise

 • Opbrengstgericht werken
 • Training
 • Monitoring
 • Kwaliteitszorg
 • Horizontale & verticale verantwoording


Selectie van opdrachten

 • Platform Praktijkonderwijs (coördineren en initiëren kwaliteitsverbetering Praktijkonderwijs door samen met de scholen werk te maken van opbrengsten, kwaliteitszorg en verantwoording).
 • Scholen voor Praktijkonderwijs (diverse trajecten gericht op het curriculum Praktijkonderwijs, opbrengstgericht werken, kwaliteitszorg, etc.).
 • Ministerie van OCW (uitvoering van beleidsonderzoek, bijvoorbeeld naar de totstandkoming en effecten van de experimentele leerroute VM2 van vmbo bb naar mbo niveau 2).


Publicaties

 • Het PrO maakt werk van kwaliteit! (2013)
 • Volgmodule Praktijkonderwijs voorjaar 2013. (2013)
 • Uitstroommonitor Praktijkonderwijs 2011-2012 (2013)
 • Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012. (2012)
 • De kwaliteit is op orde, de lat mag omhoog! Werken met zelfevaluaties in het Praktijkonderwijs. (2012)


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur

Expertisebijeenkomsten scholen voor praktijkonderwijs


 • Najaar 2016