Direct naar content

mr. drs. Peter van den Heuvel

"Structuren zijn er niet omwille van zichzelf, maar om professionals de ruimte te bieden te doen waar
ze goed in zijn"


Aanpak
Peter van den Heuvel is werkzaam als organisatieadviseur voor besturen en managers. Hij richt zich op de sturende en ondersteunende structuren en processen binnen grote en kleine schoolbesturen en geeft deze samen met zijn opdrachtgever vorm, met als doel door goed bestuur en goed management bij te dragen aan goed onderwijs. Hij stelt samen met schoolbesturen strategische plannen op die de wereld binnen de organisatie verbinden met de wereld daarbuiten en een duidelijke koers uitzetten. Peter werkt sinds 2000 bij KPC Groep en is actief in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Expertise

  • Organisatieontwikkeling, organisatie van bestuur en management (governance)
  • Bestuurlijke fusies en andere vormen van samenwerking
  • Samenvoegen van scholen
  • Bestuurlijke interventies bij zwakke en zeer zwakke scholen
  • Strategische beleidsplanning


Selectie van opdrachten

  • Stichting KPO Roosendaal: invoering College van Bestuur en Raad van Toezicht, herinrichtring van staf en management
  • Steunpunt Zeer Zwakke Scholen: het ontwikkelen van een Starterspakket, met informatie en handreikingen voor besturen die te maken krijgen met een of meer zeer zwakke scholen
  • Stichting Signum: ontwikkelen van de strategisch beleidsplannen 2004 - 2007 en 2009 - 2013

  
Publicaties

Stuur een bericht

Contact met adviseur