Direct naar content

drs. Simone Hoogenboom

"I

never teach my pupils I only attempt to provide the conditions in which they can learn"
Albert Einstein


Aanpak

Ik zie het als een uitdaging om kritisch naar een onderwijsorganisatie te kijken, keuzes te maken en ruimte te creëren voor innovatie zodat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Samen met de mensen in de organisatie leg ik graag een stevig fundament voor verbetering om in te kunnen spelen op de behoeften van klanten en stakeholders. Als sparringpartner kan ik schoolleiders, bestuurders en onderwijsprofessionals op een constructieve wijze motiveren en prikkelen hun eigen leiderschapsrol in verbetertrajecten te vervullen en uit te dragen. Mijn stijl is gedegen, resultaatgericht en pragmatisch met oog voor het proces.

Expertise

  • Bestuur-, management en leiderschapsvraagstukken in het (primair) onderwijs.
  • Strategische vraagstukken (strategie, positionering, profilering en cultuur).
  • Coaching schoolleiders en managementteams bij integrale schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.
  • Integrale schoolverbetering en schoolontwikkeling in het primair onderwijs, ruime ervaring met zwakke scholen naar een basisarrangement.
  • Programma- en projectleiderschap (MSP gecertificeerd).


Selectie van opdrachten

  • Stichting ABSA (2016-2017). Procesbegeleider bij realisering nieuwe strategische beleidsperiode 2016-2020. 
  • SCO Delft e.o (2013-2016). Ondersteuning bestuur, directie en team bij integrale schoolontwikkeling. 
  • Stichting PCO Gelderse Vallei (2012-2017). Bovenschoolse leergang rond leiderschap- en management in relatie tot innovatie. Coaching individuele schoolleiders en teams bij integrale schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering in scholen en KindCentra 0-13 jaar. 

 
Publicaties 


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur