Direct naar content

drs. Bart van Kuik

"Je kunt in een reis wel een race organiseren, maar in een race geen reis” (Bill Law)


Aanpak

Bart van Kuik voelt zich als een vis in het water in het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven. Of het nu om praktijkonderwijs, vmbo, mbo of hbo gaat, hij snapt wat er in de beroepskolom leeft, wat er in de klas gebeurt, hoe afstemming tussen klas en echte wereld tot stand kan komen, een echte allrounder. Nieuwsgierig, op zoek naar de vraag van de ander, ondernemend en verbindend zijn begrippen die hij dagelijks vanuit verschillende rollen: maker, co-creator, coach-on-the-job of trainer toepast, altijd vanuit het belang van de leerling. Bart is creatief, flexibel en koersvast tegelijk en ook in staat vanuit betrokkenheid met mensen telkens opnieuw gezamenlijke leerprocessen aan te gaan, gericht op het bereiken van concrete processen en resultaten.

Expertise

 • Begeleider en initiator van PLG’s (Professionele Leergemeenschappen)
 • Schooladviseur Big Picture Learning www.bigpicturenederland.nl of www.kpcgroep.nl/bigpicture
 • Curriculumontwikkeling PrO, vmbo, mbo (IHKS)
 • Loopbaanleren
 • Didactische principes
 • Leiderschapsontwikkeling (midden)management VO / BO
 • Visie & strategie ontwikkeling
 • Ontwikkeling visie integraal toets- en beoordelingsbeleid (PTO en PTA)
 • Reisleider Big Picture Learning www.bplstudiereizen.blogspot.nl


Selectie van opdrachten

 • Diverse scholen in mbo, vmbo, vo en PrO vragen ondersteuning bij de doorontwikkeling van Big Picture Learning.
 • Opzetten van Professionele Leergemeenschappen in PrO, vmbo en mbo: ihkv persoonlijke ontwikkeling, onderzoek, teamontwikkeling, curriculumontwikkeling, ontwikkeling van pedagogisch en didactisch repertoire.
 • Training / inspiratie voor onderwijsinstellingen en bedrijven: pedagogische didactische vaardigheden en invloed uitoefenen zonder macht.   


Klant aan het woord

Stuur een bericht

Contact met adviseur