Direct naar content

drs. Lenie van Lieverloo

"De klant in zijn kracht en dan meters maken."


Aanpak

“Een deskundige vakvrouw met power.” Een mooier compliment kan ik als senior-adviseur/procesbegeleider/projectleider, veelal werkend binnen het beroepsonderwijs, niet krijgen. Het is mijn passie om de klant in zijn kracht te krijgen. Op die kracht bouw ik, in co-creatie met de klant, verder. Eigenaarschap is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ik ga voor draagvlak bij veranderingen in uw school, zodat uw mensen echt gemotiveerd de handen uit de mouwen steken. Met een scherp oog analyseer ik uw onderwijsbeleid en -praktijk op diverse deelterreinen. Mijn adviezen zijn scherp en hebben altijd een integraal karakter. Product en proces lopen bij mij hand in hand.

Expertise 

 • Strategievorming, organisatieadvies en verandermanagement
 • Implementatie nieuwe programma’s in het vmbo
 • Doorstroomproblematiek, zowel vmbo-mbo (programmalijn, zorg, organisatie, vm2, vakroute en technologieroute) als innovatieve inrichting van onderwijs in de overgang POVO (Onderwijs 10-14, tienerschool, juniorcollege, programmalijn 10-14, etc.)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Procesbegeleider krimp


Selectie van opdrachten

 • 35-tal vmbo-mbo-scholen met afdeling Techniek (2012-2016): Algemeen projectleider implementatie nieuwe programma’s met doorstroom en betrokkenheid bedrijfsleven in de regio.
 • Regio Rijnmond Rotterdam (2015-2016): Begeleiding Technologieroute.
 • Vmbo-t afdelingen: Advisering en begeleiding profilering en ontwikkeling vmbo-t.
 • Regio Nijmegen (2012-2016): Visieontwikkeling op de toekomstbestendigheid van het vmbo in de toekomst in deze regio en doorvertaling van deze visie in een vmbo-mbo-ontwikkelagenda.
 • Regio Nijmegen e.o. (2016): Procesbegeleider Krimp VO.
 • Onderwijs 10-14: Advisering en ontwikkeling bij diverse initiatieven. Tevens advisering en ondersteuning bestuurlijke krachtenbundeling Onderwijs 10-14 landelijk.

 
Publicaties

  
Links

 

Stuur een bericht

Contact met adviseur