Direct naar content

Sandra Loos-Schouten

Sandra Loos

Aanpak
Ik richt mij met enthousiasme op coaching, advisering en training van verander- en implementatietrajecten in het primair onderwijs. Ik creëer daarbij een continue pendel tussen bestuurs-, directie en leerkrachtniveau, waardoor strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar worden verbonden. Dit doe ik vanuit een positieve grondhouding waarbij ik mensen van en met elkaar laat leren, organisaties inspireer en uitdaag om samen op zoek te gaan naar een optimale onderwijssetting.

Expertise

  • Verander- en implementatietrajecten m.b.t. onderwijs anders organiseren 
  • VVE training voor psz, kdv, onderwijs, optimaliseren overgang groep 2-3
  • Handelingsgericht werken op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau
  • Optimaliseren kwaliteitszorg en klassenmanagement
  • Procesbegeleiding SWV bij optimaliseren van Passend Onderwijs
  • Coaching en training op het gebied van managementontwikkeling en schoolontwikkeling

 
Selectie van opdrachten

  • IKC De Werf (2016-heden). Training professioneel communiceren voor middenmanagementleden.
  • Stichting Delta (2014-2015). Ruimte creëren, ruimte benutten in het kader van onderwijs anders organiseren, procesbegeleiding op bestuursniveau en training op directieniveau. 
  • Samenwerkingsverband Midden Holland en Stichting Klasse (2014-2015). Gouda, proces- en trainingsbegeleiding bij implementatie HGW/optimaliseren kwaliteitszorg aan directie, coördinator SWV en training aan scholen (leerkrachten en IB-netwerk).

Stuur een bericht

Contact met associé