Direct naar content

drs. Marjan van der Maas

"Je kunt met en van kinderen leren om samen
de kennis in jezelf te ontdekken."


Aanpak
 
Binnen het spectrum van de doorgaande lijn 0 tot 13 jaar richt ik me op passende verbindingen tussen schoolbestuurders, managers van voorschoolse instellingen, teams van professionals en beleidsmedewerkers binnen gemeenten. Ik heb ervaring met zowel vraagstukken op bestuurlijk niveau als op het niveau van het primair proces. Door deze achtergrond spreek ik de taal te spreken van alle betrokkenen, ken ik de belangen en dilemma’s. Graag zoek ik met creativiteit samen met opdrachtgevers oplossingen en doorbraken. Samen zoeken naar kansen en mogelijkheden om de ideale onderwijs- of ontwikkel situatie voor elk kind te vinden. Ook buiten de geijkte kaders.

Expertise

 • Opbrengstgericht werken
 • IKC ontwikkeling
 • Onderwijs Anders
 • Kernconcepten
 • Van visie tot gebouw: nieuwbouw vanuit onderwijskundig perspectief
 • Doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar
 • Schoolanalyse, verbeterplannen en schoolontwikkeling primair onderwijs
 • Taalbeleid in het primair onderwijs en dyslexie
 • Overgang PO-VO

 
Selectie van opdrachten

 • Gemeente Boxtel: Herziening convenant VVE en Monitoring en Evaluatie VVE (2016 tot heden)
 • St Jozefschool Azewijn: Onderwijs anders organiseren en kernconcepten (2016 tot heden)
 • De Ladder Maarn: Projectonderwijs (2015 tot heden)
 • PO-raad: Beter worden en beter blijven (vliegende brigade voor zeer zwakke scholen(2016 – heden)
 • St. Delta Arnhem :Begeleiden van directie en teams bij Onderwijs Anders, visie ontwikkeling en IKC vorming en/of kwaliteitsverbetering. (2015-heden).

 
Publicaties 


Links 

Stuur een bericht

Contact met adviseur