Direct naar content

drs. Ineke Naber


"Eigenlijk draait alles altijd om échte aandacht"

 
Aanpak

Professionals helpen vanuit wat hen werkelijk drijft en wat hen uniek maakt. Ik vind het prachtig als ik daar een bijdrage aan mag leveren. Bewustwording en bezieling, en prachtige combinatie als je met, en voor kinderen werkt. Ik ervaar het dan ook als een uitdaging om samen met opdrachtgevers te zoeken naar mogelijkheden om leidinggevenden en andere professionals binnen hun organisatie in een positieve ontwikkeling te krijgen en te houden. Daarbij houd ik het wél graag concreet en praktisch. Als er problemen of conflicten zijn, kan ik scherp analyseren waar de kern van het probleem ligt en dat kan leiden tot eenvoudige, maar ook ongebruikelijke oplossingen die zowel invloed hebben op het proces, op de mensen, maar ook op de structuren binnen organisaties. Verbinden en samenwerken zijn daarin belangrijke thema’s en ik geef dit graag samen met alle betrokken partijen vorm. Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij kernwoorden.

Expertise  

 • Cultuurverandering: naar een effectieve en professionele cultuur
 • Conflicthantering, problemen in de samenwerking
 • Vormgeven en implementeren van de gesprekkencyclus
 • Leiderschaps- en personeelsontwikkeling
 • Coaching en mediation
 • Gecertificeerd Management Drives trainer voor individuen, groepen, en organisaties
   

Selectie van opdrachten

 • Diverse besturen in het primair onderwijs: analyse, plan van aanpak en de uitvoering van opdrachten met betrekking tot conflicten of problemen in de samenwerking tussen teams en management en/of binnen teams.
 • Diverse scholen voor primair en speciaal onderwijs: cultuurverandering van een familie- naar een professionele cultuur. Vergadercultuur, organisatiestructuur, communicatieproblemen en teamontwikkeling worden in samenhang aangepakt.
 • Coaching diverse leidinggevenden t.a.v. hun persoonlijk functioneren. De leervraag is altijd leidend; de thema’s uiteenlopend: van aanpakken van beoordelen tot het herpakken van de persoonlijke motivatie.
 • Ondersteuning van directieteams po, vanuit de persoonlijke drijfveren van de teams (Management Drives) begeleiden van de samenwerking en organisatieontwikkeling van twee fuserende besturen.

Links 


Stuur een bericht

Contact met adviseur