Direct naar content

Felix Razenberg MES

"Co creatie: Om u te helpen het zelf te doen."


Aanpak
 
Mijn hart ligt bij het vergroten van de professionaliteit van onderwijspersoneel VO en PO, ongeacht de functie die betrokkenen vervullen. Zíj zijn de sleutel tot goed onderwijs! Vanuit de overtuiging dat organisaties alleen duurzaam kunnen veranderen als het zelfsturend vermogen toeneemt, hecht ik er veel waarde aan om samen met u als klant in co-creatie tot goede oplossingen te komen.

Expertise

  • Opbrengstgericht werken (OGW) op macro- meso- en microniveau
  • Strategische koersbepaling van de organisatie (bestuur- en schoolniveau)
  • Excelleren in het onderwijs
  • Projectmatig duurzaam verbeteren
  • Good Governance


Selectie van opdrachten

  • Ostrea Lyceum (2013-2014): ‘Van richten, naar inrichten, naar verrichten’; vanuit een gedeelde teamvisie komen tot werkbare criteria voor de inrichting van leer-, vaardigheden- en begeleidingslijnen.
  • Stedelijk College Eindhoven (2013-2014): ‘Projectmatig verbeteren’; projectmatig werken als middel om taal- en verbeterplannen duurzaam te verankeren in de organisatie. 
  • Besturen Primair Onderwijs Arnhem e.o. (2013): ‘Primair Onderwijs Arnhem e.o. slaat de handen ineen!’, koersbepaling met het oog op vergaande bestuurlijke samenwerking.


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur