Direct naar content

drs. Wilma Roijackers

“Veranderen is eerder het loslaten van oude
gewoonten, dan het ontwikkelen van nieuwe ideeën.”


Aanpak
Ik ben werkzaam bij KPC Groep sinds 2003 en opereer voornamelijk in de beroepskolom (bovenbouw vmbo en mbo). Veelal begeleid ik (docenten)teams bij het vormgeven of herontwerpen van hun onderwijs. Goed kijken en luisteren naar de docenten en daar waar nodig confronteren, talenten (weer) zichtbaar maken en richting geven aan ontwikkelingen kenmerken mijn werkwijze. Als in co-creatie met de ander stappen voorwaarts zijn gezet, is voor mij een opdracht geslaagd.

Expertise

  • Loopbaanleren
  • Inrichten leerprocessen
  • Buitenschools leren
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Partnerschap met ouders

 
Selectie van opdrachten

  • Vernieuwde vmbo examens  (2011-2013): voorzitter van de werkgroep Kern-keuze programma’s sector Zorg & Welzijn.
  • Platform VMBO Zorg & Welzijn (2009-heden) en Platform VMBO Uiterlijke Verzorging (2006-heden): secretaris; advisering aan de platforms en inhoudelijke organisatie van de docenten netwerkbijeenkomsten.
  • Loopbaanleren en de inzet van sociale media (2010-heden): advisering van scholen die sociale media inzetten om de loopbaandialoog te versterken.


Publicaties


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur