Direct naar content

drs. Ton van Roosmalen

"Maximale nabijheid en
maximale distantie; tegelijkertijd."

Aanpak

Ik werk altijd in nauw overleg met mijn klant een (advies)traject uit. Ik heb daarbij aandacht voor de wenselijkheid zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen. Mijn aanpak staat nooit los van de situatie waar een organisatie zich in bevindt; werken aan persoonlijke- of teamontwikkeling moet altijd samen gaan met organisatieontwikkeling.

Expertise

  • Advisering, coaching, ondersteuning en scholing van schoolleiders en schoolleidingen van onderwijsinstellingen (met name VO maar ook andere sectoren).
  • Gesprekspartner voor besturen.
  • Mediator.


Selectie van opdrachten

  • Een in-company scholings- en coaching programma voor alle teamleiders van een VO school, waarin leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling centraal staat (2013).
  • Begeleiding van een tweedaagse met bestuurders (tweehoofdig CvB) en hun 10 schoolleiders rondom het thema verbindend leiderschap (2012).
  • Begeleiding van een tweedaagse bijeenkomst met een voltallig MT van een VO school omtrent strategische beleidsontwikkeling, teamontwikkeling en schoolplan (2012).
  • Individuele coaching van een rector die op haar nieuwe school een grote en ingewikkelde transitie en inkrimping moest realiseren (2011).
  • Het voeren van gesprekken met een CvB voorzitter VO in de rol van sparring partner (2010).

Publicaties

Stuur een bericht

Contact met adviseur