Direct naar content

drs. Ineke Sagasser

"Onderwijs is mensenwerk"


Aanpak 
Ik ondersteun veranderprocessen in en rond het onderwijs vanuit de bestuurlijke en beleidsmatige invalshoek. In opdracht van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten werk ik aan uiteenlopende vraagstukken rond bestuursbeleid en onderwijskwaliteit: onderzoek naar de kwaliteit van schoolorganisaties, ondersteuning bij het ontwikkelen van meerjarenbeleid en begeleiden van veranderprocessen gericht op kwaliteitsverbetering. Mede door mijn vroegere achtergrond van beleidsmedewerker ben ik in staat de verbinding te leggen tussen het beleid, de cultuur en de werkprocessen van schoolbesturen en hun ketenpartners, waaronder gemeenten. Ik doe dit als adviseur, procesbegeleider, project- of interimmanager.

Expertise

  • Integrale adviesaanpak voor schoolorganisaties: bestuursbeleid, onderwijskwaliteit en stakeholderrelaties.
  • Ontwerp bestuurlijke verandertrajecten, procesbegeleiding en voortgangsbewaking in kader van strategische doelstellingen.
  • Diepteonderzoek naar kwaliteit van scholen bij stagnerende schoolontwikkeling of tegenvallende resultaten.
  • Interim functievervulling op sleutelposities binnen (onderwijs)organisaties in verandering.

 
Selectie van opdrachten

  • Ontwikkelen van het bestuurlijk kwaliteitssysteem voor een schoolbestuur primair onderwijs.
  • Activerend onderzoek naar de inrichting van het bestuurlijk overleg voor een schoolbestuurder VO.
  • Secretaris onderzoekscommissies kwaliteit VO scholen.
  • Inrichten van de plancyclus (van strategisch beleid naar operationele uitvoering in meerjarenplanning) voor schoolbesturen PO en VO.
  • Procesbegeleiding bestuurlijk/organisatorische samenwerking Integrale Kindcentra.
  • Projectleiding van het landelijk Masterplan Dyslexie.

 
Publicaties

Stuur een bericht

Contact met adviseur