Direct naar content

Wout Schafrat

"Is de leerling er voor het onderwijs
of is het onderwijs er voor de leerling?
"


Aanpak
Sinds 2005 werk ik als adviseur in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het vmbo. Mijn drijfveer is om samen met de klant te werken aan leerlinggericht onderwijs. Onderwijs wat aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling, op de interesses van de leerling of zelfs op de passie van de leerling. Centraal in mijn aanpak staat de pragmatiek en de uitvoerbaarheid van het advies . Klanten zien mij als kundig, betrokken en resultaatgericht.  

Expertise

  • Arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie leerlingen praktijkonderwijs en vso, sectorspecialist ‘scholing voor arbeid’
  • Handelings- en opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs
  • Onderwijsinnovatie, ‘Big Picture Learning’ projecten praktijkonderwijs, vso en vmbo
  • Kwaliteitszorg en zelfevaluatie in het onderwijs Leerlingenbegeleiding, zorgstructuren en voortijdig schoolverlaten


Selectie van opdrachten

  • Scholen praktijkonderwijs, vso (2013): IOP, OPP, curriculum, leerlijnen, referentieniveaus, etc.
  • VMBO (2012-2013): Invoering handelingsgericht werken in het VO.
  • In Praktijk Goed (2010-2013): Stages in het Praktijkonderwijs, Zeer goede scholen, Curriculum Praktijkonderwijs.


Publicaties


Links

 

Stuur een bericht

Contact met adviseur

Expertisebijeenkomsten scholen voor praktijkonderwijs


  • Najaar 2016