Direct naar content

Linda Schlundt Bodien

"Een doel is een droom met een deadline" 


Aanpak
Als directeur primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van KPC Groep is mijn voornaamste drijfveer het vinden en verbinden van de ‘buitenwereld’ (onze klanten, relaties, samenwerkingspartners) aan de ‘binnenwereld’ (onze interne organisatie). Daarbij ben ik gericht op het ontdekken van focus en structuur bij klantvraagstukken en het vertalen daarvan naar concrete dienstverlening. Veel van de thema's waarop ik actief ben, liggen op het snijvlak van onderwijsinhoud, organisatie en bedrijfsvoering.

Als adviseur word ik geboeid door strategisch-tactische vraagstukken; het signaleren van knelpunten en dilemma’s; de groei en ontwikkeling van mensen; het versterken van professionaliteit en het vergroten van bedrijfsmatigheid. In de dienstverlening combineer ik een ‘oplossingsgerichte aanpak’ met praktijktheorieën over communicatie- en relatiebehoeften. Daarbij maak ik graag gebruik van out-of-the-box benaderingen.  

Expertise

 • Leren en leerprocessen
 • Kwaliteitszorg
 • Risicomanagement
 • Intervisie
 • Management Development
 • Blended learning
 • Werken met de oplossingsgerichte benadering 


Selectie van opdrachten
 

 • Onderwijsinnovatie, unitonderwijs: projectleiding en advies
 • Projecten Blended learning  (2014 - heden)
 • Gemeenten (2014 - heden). Lokaal onderwijsbeleid, VVE
 • MBO/ROC (2014 - heden). Organisatieadvies, kwaliteitsverbetering
 • Besturen PO (2006 - heden). Vraagstukken op terrein van Onderwijs & Ondernemen, Kwaliteitsverbetering, Risicomanagement, Intervisie, Werken met de oplossingsgerichte benadering

Publicaties

 • Groupsupervision game Engelstalig intervisiespel (2013).
 • Oplossingsgerichte Kindwijzers, publicatie Tijdschrift voor Coaching en Zorgprimair (2012, 2013). Oplossingsgerichte Wegwijzers, publicaties voor Managementboek en Tijdschrift voor Coaching (2012).
 • Reflectiekaarten voor leraar & leerling (2012).
 • Dynamisch Complimentenspel, publicatie voor Managementboek (2011).
 • Intervisiespel, publicaties voor Managementboek en Zorg primair (2010, 2012).

Stuur een bericht

Directeur/adviseur Primair Onderwijs