Direct naar content

Ineke van Sijl

"Mensen dingen laten doen waarvan ze zelf niet
wisten dat ze het kunnen." 


Aanpak
Verantwoordelijkheid delen, samen werken en talenten benutten zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Mensen dingen laten doen waarvan ze zelf niet wisten dat ze het konden is mijn hoogste ideaal. Als onderwijsadviseur heb ik Team Onderwijs op Maat mede ontwikkeld en leiding gegeven aan het project. Vanaf september 2010 ben ik projectleider van Slim Fit, een project van het Innovatie Impuls Onderwijs. Het traject van ‘visie tot gebouw’ heb ik verder ontwikkeld. Het is inmiddels een beproefde werkwijze geworden voor scholen en kindcentra die hun onderwijskundige en educatieve concept willen vernieuwen met een daarbij passend gebouw. Het begeleiden van schoolteams en directies bij het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs is een groot deel van mijn dagelijkse werk. In het zoeken naar een andere organisatie van onderwijs in een uitdagende en rijke leeromgeving ben ik expert. Teams leren samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid leren dragen voor onderwijs aan een grotere groep kinderen dan de eigen klas zie ik als een belangrijk ingrediënt voor onderwijs in de 21e eeuw.

Expertise

  • Onderwijs anders organiseren
  • Eerst een visie dan een gebouw
  • Onderwijs in de 21e eeuw
  • Teamonderwijs Op Maat en Slim Fit
  • Leren in een rijke leeromgeving


Selectie van opdrachten

  • Stichting de Leijestroom Vught (2015-2017): Twee scholen fuseren tot één school en worden een kindcentrum van 0-12 jaar met een vernieuwend onderwijsconcept en een bijpassend gebouw.
  • Stichting Westelijke Tuinsteden Amsterdam (2015-2017): De Huizingaschool gaat over tot unitonderwijs en betrekt een daarbij passend gebouw.
  • Stichting SPOOR Purmerend (2015-2017): Vier kleine scholen veranderen hun onderwijs volgens de TOM / Slim Fit aanpak, leren van elkaar en zijn de andere scholen van de Stichting tot voorbeeld.

Stuur een bericht

Contact met associé