Direct naar content

prof. dr. Marjan Vermeulen

"De krachtigste innovatie strategie is gezamenlijk de eigen situatie onderzoeken en veranderen."


Aanpak
Marjan Vermeulen ondersteunt en stimuleert als kennismanager de ontwikkeling en verspreiding van kennis over bestuur en management van scholen, onderzoek als organisatie ontwikkelstrategie, collectief leren en de professionele leraar. De relatie tussen wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen van die inzichten staat daarbij centraal. Daarnaast is zij hoogleraar Docentprofessionalisering bij de Open Universiteit Nederland. 

Expertise

 • Organisatie ontwikkeling en HRM
 • Professionele leraren en professionele leerwerkgemeenschappen
 • Onderzoek en professionele cultuur
 • Relatie wetenschap - praktijk


Selectie van opdrachten

 • Tias/Nimbas (2002 - heden), academisch coördinator van het trimester interne organisatie processen en docent organisatiekunde en hrm
 • Magistrum (2008 - heden), masteropleidingen mle - ontwikkeling en uitvoering module praktijk onderzoek


Publicaties

 • Veeke, I. Andersen, I. Vermeulen, M. (2012). Opbrengstgericht werken vanuit vier perspectieven (pdf)
 • Teurlings, C., Wolput, B. van & Vermeulen, M. (2006). Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuw vormen van leren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Managers-vo
 • Verbiest, E. & Vermeulen, M. (2006). Vissen naar talent 1. Basisschool management jrg 20, 2r 3, november 2006 thema nummer het nieuwe leren. Alphen aan de Rijn: Kluwer 
 • Vermeulen, M. e.a. (2006). Modus 1, modus 2, modieus?. Tijdschrift voor hoger onderwijs jaargang 24- 2006/2 blz 52 t/m 62. 's-Gravenhage: Lemma
 • Vermeulen, M. & Vermeulen M. (2006). Van routine naar ontwikkeling, HRD en HRM in de onderwijssector. Develop Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development. Rotterdam: HRD fonds 
 • Castelijns, J., Koster, B. & Vermeulen, M. (2009). Vitaliteit in processen van collectief leren. Samen kennis creëren in basisscholen en lerarenopleidingen.


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur