Direct naar content

drs. Maria Voets

"Kennis is macht…. maar passie is machtiger."


Aanpak

Maria Voets is analytisch en creatief. Zij heeft snel het overzicht en is ook in staat dit overzicht te behouden. Zij is betrokken en sluit aan bij de behoeften en wensen, maar vooral ook de mogelijkheden van teams, directies en besturen. Haar expertise is onder andere veranderingsprocessen projectmatig te begeleiden. Resultaat- en doelgerichtheid zijn daarbij essentieel. Maria werkt sinds 2006 bij KPC Groep en heeft een ruime onderwijservaring. Ook heeft zij een brede managementervaring binnen, maar ook buiten het onderwijs. Zij is actief in het PO, VO en VMBO.

Expertise

  • Bestuur- en managementvraagstukken (o.a. visie en strategie)
  • Coaching en training (binnen/buiten onderwijs)
  • Cultuur-/communicatieveranderingstrajecten (binnen/buiten onderwijs)
  • Passend Onderwijs Inhoudelijke vraagstukken binnen PrO en VSO


Selectie van opdrachten

  • S(V)O (vanaf 2009): Projectleiding van implementatietrajecten in het kader van opbrengstgericht werken.
  • Vakgroep in ziekenhuizen (vanaf 2009): versterken teamvorming, communicatie en individuele coaching.
  • Ministerie van OCW: projectleiding van het project “De baan die bij me past”. Betreft Arbeidstoeleiding toegespitst op het VSO.

Publicaties

 

Stuur een bericht

Contact met adviseur