Direct naar content

Marionette Vogels

"Bijdragen aan leren betekent voor mij
het beste uit de ander willen halen."

Aanpak
Sinds 2003 is Marionette Vogels werkzaam bij KPC Groep als senior adviseur en accountmanager voor het MBO.
Haar manier van werken kenmerkt zich door het zo concreet mogelijk aansluiten bij de vragen die vanuit het beroepsonderwijs (V)MBO aan haar worden gesteld. Hierbij maakt zij gebruik van haar ruime praktijkervaring in het Middelbaar Beroepsonderwijs als achtereenvolgens docent, teamleider en interne consultant. Het verbinden van nieuwe concepten aan praktische uitvoerbaarheid op de werkvloer lopen als een rode draad door haar carrière.

Expertise

 • Specialist in communicatie en processturing
 • Projectleider van complexe innovatieprojecten
 • Expert op het terrein van loopbaanleren
 • Trainer in het versterken van de loopbaangerichte dialoog
 • Adviseren in landelijke trajecten voortijdig schoolverlaten


Selectie van opdrachten

 • Stichting Platforms beroepsonderwijs (SPV): trainen en coachen van schoolcoaches waarbij verbeteren van reflectiegesprekken tbv loopbaanleren centraal staat. (2010-2011)
 • Vo-raad: begeleiden van netwerk van scholen om loopbaanleren verder te implementeren waarbij de Scan loopbaanleren als hulpmiddel wordt ingezet om routes te ontwikkelen waar alle VO scholen in Nederland hun voordeel mee kunnen doen. (2010-2011)
 • ROC Zadkine / LMC-VO: projectleider Horeca Vakschool Rotterdam, een gemeenschappelijk initiatief tot een vakschool vanaf leerjaar 1 van het VMBO. (2007-2010)


Publicaties

 • De reis of de race (2011)
 • Bruining, T. & Vogels, M. (2009). Doordacht Veranderen. 's-Hertogenbosch: KPC Groep
 • Uytendaal, E. e.a. (2005). Talentvol determineren: meervoudige intelligentie en het ontwikkelen van talenten. 's-Hertogenbosch: KPC Groep


Links 

Stuur een bericht

Contact met adviseur