Direct naar content

Janneke Wennekes

Aanpak
Onderwijs loopt als een rode draad door mijn CV. Enerzijds lesgeven in binnen- en buitenland, anderzijds kwaliteitszorg, educatief ontwerp en onderwijsinnovatie. Ik ben een ondernemende adviseur met affiniteit voor curriculumontwikkeling, innovatie en ICT. Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, een creatieve insteek en een flinke dosis enthousiasme. In mijn werk denk ik in de volle breedte in oplossingen en betrek mensen in het proces. Hiermee heb ik gemerkt dat ik snel draagvlak creëer. 

Expertise

  • Herziening kwalificatiestructuur MBO
  • Onderwijsontwikkeling  
  • ICT & Leren 
  • Differentiëren en activeren
  • (Her)ontwerpen curricula


Selectie van opdrachten

  • Scholing voor arbeid (2017): projectleider sector Metaal en Techniek, verzorgen certificeringsboektrainingen. 
  • ROC Leiden (2015): beschrijving en structurering van de curriculumstructuur t.b.v. kwaliteitszorg en herziening kwalificatiestructuur.
  • Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (2014): beoordelen kwalificatiedossiers t.b.v. herziening kwalificatiestructuur. Ondersteuning Toetsingskamer.


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur