Direct naar content

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Onderzoek en ontwikkeling
De overheid doet regelmatig een beroep op onze kennis en ervaring in het onderwijsveld om kwalitatief goede oplossingen te ontwerpen voor actuele ontwikkelingen en problemen. Deze oplossingen ontwerpen wij vaak samen met scholen. Naast opdrachten van het Ministerie van OCW voert KPC Groep opdrachten uit voor o.a. het Ministerie van LNV, provinciale overheden en gemeenten.

Soorten opdrachten