Direct naar content

Kortlopend onderwijsonderzoek

Overheidsopdrachten

Tot 1 januari 2013 werden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs jaarlijks uitgenodigd aanvragen in te dienen voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek. KPC Groep coördineerde dit namens de LPC. Er is geen gelegenheid meer om nieuwe aanvragen in te dienen.
Per 1 januari 2014 zullen de onderzoeksmiddelen van OCW worden gebundeld in het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat gaat zorgen voor een samenhangende programmering van fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek\

Balans opgemaakt
Met een congres op 25 september jl. is in Utrecht de balans werd opgemaakt van 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek. Een periode waarin 300 onderzoeken zijn uitgevoerd. Met als doel onderzoeksresultaten te genereren die scholen in het po, vo en mbo helpen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Deelnemers aan het congres waren naast onderzoekers vertegenwoordigers van koepelorganisaties, OCW, onderwijsbestuurders en schoolleiders. Op het congres is de publicatie gepresenteerd ‘De praktijk van onderzoek’. Ook is een web-applicatie gelanceerd, ontwikkeld door KPC Groep. Deze digitale tool ondersteunt scholen bij het stapsgewijs inrichten en beheren van onderzoeken.
Meer informatie

Contact met adviseur

Onderzoekenderwijs.nl

Handig. Tool voor praktijkgericht onderzoek: www.onderzoekenderwijs.nl