Direct naar content

Overige opdrachten

Overheidsopdrachten

Actuele ontwikkelingen in het veld van po, vo en mbo vragen soms om een extra impuls. Om deze extra impuls te geven besteedt het Ministerie van OCW projecten aan bij organisaties die over de gevraagde expertise beschikken. Het gaat hierbij vaak om productontwikkeling of begeleiding van innovatie- of implementatietrajecten. KPC Groep voert meerdere van deze opdrachten uit.

Enkele voorbeelden 

 
Kennisportal Onderwijs

Het NRO heeft begin 2014 de Kennisportal Onderwijs in de lucht gebracht. Doel van de portal is om relevante en betrouwbare kennis uit onderwijsonderzoek te ontsluiten voor de onderwijspraktijk. Ook de onderzoekspublicaties van KPC Groep zijn in deze portal te vinden.