Direct naar content

Hoogbegaafdheid : Excellentie in ontwikkeling

Overheidsopdrachten

Gemiddeld zitten er twee tot vijf (hoog)begaafde kinderen in een klas. Maar hoe herken je als leerkracht een (hoog)begaafd kind en hoe ga je er mee om? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn of haar programma?

KPC Groep ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met APS, CPS en SLO de uitgave ‘Excellentie in ontwikkeling. Handreiking (hoog)begaafdheid’ en de brochure ‘Excellentie in ontwikkeling : Werken met een persoonlijk leerplan’ met allerhande praktische informatie en tips.
Leerkrachten kunnen de informatie, links en suggesties gebruiken bij het herkennen van (hoog)begaafde leerlingen in hun klas en het samenstellen van een uitdagend programma voor deze leerlingen.

Herkennen en uitdagen
(Hoog)begaafdheid staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De ‘excellentieregeling’ van oud-staatssecretaris Dijksma en het actieplan Basis voor presteren zijn daar voorbeelden van. Niet alleen de overheid ziet het belang, scholen zelf besteden ook steeds meer aandacht aan verschillen tussen leerlingen. De school – te beginnen bij de klas – speelt immers een cruciale rol bij de ontplooiing van talenten en moet een rijke stimulerende omgeving bieden waar die talenten zichtbaar kunnen worden.
In de praktijk blijkt echter dat het niet eenvoudig is om een (hoog)begaafde leerling te herkennen en deze leerling vervolgens datgene te bieden wat hij of zij nodig heeft. Het zal in ieder geval een programma op maat moeten zijn, want net zoals er een ‘standaard dyslectische leerling’ is, is er ook geen sprake van een ‘prototype hoogbegaafde’.

Excellentie in ontwikkeling
De publicatie ‘Excellentie in ontwikkeling. Handreiking hoogbegaafdheid’ gaat in op allerlei aspecten van (hoog)begaafdheid zelf: wat is het, welke factoren zijn van invloed, hoe voelt het om (hoog)begaafd te zijn?
Daarnaast wordt ingegaan op vragen als:
-  Hoe herken ik (hoog)begaafdheid bij kleuters?
-  Hoe stel ik de onderwijsbehoefte van een (hoog)begaafde leerling vast?
-  Hoe begeleid ik (onderpresterende) (hoog)begaafde leerlingen?
-  Hoe ga ik om met ouders van (hoog)begaafde leerlingen?
Ook is een overzicht van nuttige links opgenomen.

De publicatie ‘Excellentie in ontwikkeling. Werken met een persoonlijk leerplan’ beschrijft het werken met verrijking voor (hoog)begaafde leerlingen specifiek het verrijkingstraject ‘Werken met een persoonlijk leerplan’, gebaseerd op de Big Picture filosofie. 
 
Bekijk ook:

Contact met adviseur