Direct naar content
Overheidsopdrachten

VOx leermiddelen voor vso leerlingen met uitstroomprofiel arbeid

Op verzoek van de scholen en in opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt KPC Groep, in samenwerking met CED Groep en SLO, leermiddelen voor het vso. De behoefte aan geschikte leermiddelen om het onderwijsaanbod voor deze specifieke (groeiende) doelgroep zo passend mogelijk te maken, is groot. Ook deze leerlingen hebben recht op actueel en adequaat lesmateriaal.

Sluit aan bij kwalificatiestructuur
Lesmateriaal met een duidelijk op deze doelgroep toegesneden pedagogisch en didactisch concept en leermiddelen die onderling sterke samenhang vertonen. Met het ontwikkelen van een samenhangend pakket aan leermiddelen willen wij invulling geven aan de leerlijnen vso, aansluiten bij de Kwalificatiestructuur voor het vso en de nog te ontwikkelen kerndoelen voor het vso. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen die worden toegeleid tot arbeid, al dan niet in een beschermde werkomgeving en voor leerlingen die doorstromen naar niveau 1 en 2 van het ROC. In augustus 2011 is het materiaal voor leerjaar 1 voor de scholen beschikbaar.