Direct naar content

Werknemer in opleiding

Overheidsopdrachten

Leren met perspectief
Perspectief wil iedereen, ongeacht talent of achtergrond. Leren moet voor eenieder resulteren in een passende (arbeids)plaats in onze samenleving. Deze gedachte staat centraal bij Werknemer in opleiding. 

Toeleiding naar arbeidsmarkt
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werknemer in opleiding helpt scholen om deze leerlingen een perspectiefvolle plaats te geven op de arbeidsmarkt en brengt een vervolgopleiding MBO-1 of beroepsbegeleidend onderwijs dichterbij.

Meer informatie