Direct naar content

Research en development

Overheidsopdrachten

In Research en Development-opdrachten koppelt KPC Groep kennis en inzichten uit de wetenschap aan inzichten uit de praktijken van scholen. Samen met scholen ontwikkelen wij nieuwe en bruikbare kennis voor het onderwijsveld en voor de adviespraktijk van KPC Groep.


Programmalijnen

R&D-opdrachten zijn geclusterd in programmalijnen. Hier zijn ook de beschikbare eindproducten te vinden.


Resultaten
Tijdens de jaarlijkse Oogstconferentie worden opbrengsten van SLOA-R&D gepresenteerd.

 
Essay over praktijkgericht onderzoek
Met het essay Praktijkgericht onderzoek en onderwijsopbrengsten; kennisproductie en –gebruik in het onderwijs wil KPC Groep een bijdrage leveren aan de wijze waarop praktijkgericht onderzoek de komende jaren kan worden vormgegeven.


Informatie gebruiken
KPC Groep behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze website van KPC Groep onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland License.

Creative Commons Licentie