Direct naar content

Programmalijn Bestuur, management en onderwijskwaliteit

Overheidsopdrachten

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoek- en ontwikkelactiviteiten uit binnen Research & Development (R&D-)projecten. Eén van de onderzoeksgebieden is Bestuur, management en onderwijskwaliteit.

Dit onderzoeksgebied focust op de volgende twee thema’s:

  • kwaliteit van besturen in relatie tot het primair proces (de onderwijsresultaten) en toegespitst op zwak presterende scholen
  • sterker onderwijskundig leiderschap en sturing

Daarbij gaat het om vraagstukken als: welke informatie en monitoring is nodig voor ‘goed bestuur’? Welke interventies zijn op bestuur- en schoolniveau  mogelijk als de school niet beschikt over de vereiste onderwijskwaliteit? Met welke nieuwe inzichten over ‘goed bestuur’ kan de relatie tussen school, bestuur en stakeholders versterkt worden?

Publicaties en downloads

Contact met onderzoeker

Marjan Vermeulen Dr. Marjan Vermeulen
Onderzoeker
Tel. 06-10436506
Stel een vraag