Direct naar content

Programmalijn Passend Onderwijs

Overheidsopdrachten

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoek- en ontwikkelactiviteiten uit binnen Research & Development (R&D-)projecten. Eén van de onderzoeksthema’s is Passend Onderwijs. Inzet van Passend Onderwijs is het verbeteren van de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De programmalijn bevat een aantal kernthema’s zoals  het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leraren; integrale aanpak voor passend onderwijs op groepsniveau, schoolniveau en regionaal niveau; inrichten van een dekkend en flexibel onderwijsaanbod in de regio; afstemming van onderwijs en (jeugd)zorg; overgangen in de schoolloopbaan en het versterken van de positie van ouders als partners in het onderwijs.

Downloads 
2014

2013


2012


2011


2010


2009


Transitiemomenten