Direct naar content

Als teamleider organiseren en faciliteren van leren in verbinding (VO)

Doel
De rol van de teamleider verandert, en hoe! 
Als teamleider vervul je een belangrijke rol. Maar ook een rol met soms complexe aspecten. Nieuwe vraagstukken vragen om aandacht en toerusting. Hoe initieer je binnen je team collectieve leerprocessen? Hoe geef je professionele ruimte? Hoe zorg je ervoor dat individuele en collectieve ambities verbonden worden? Zo maar een greep uit de deels nieuwe taken die op je af komen. 
Allemaal taken die samenhangen met het leren en ontwikkelen van de docent en het bevorderen van een leercultuur.  Van de  teamleider wordt verwacht deze taken uit te voeren en processen te stroomlijnen in lijn met de agenda en de doelen van de school en de afdeling. Dat vraagt om adequate kennis en vaardigheden zodat je bent toegerust op je veranderende rol.

Doelgroep
Teamleiders Voortgezet onderwijs


Inhoud
Een andere rol en nieuwe taken. Dat  leer je niet  uit een boekje. Zelf doen, ervaringen uitwisselen en  reflecteren zijn belangrijke ingrediënten om taken steeds beter uit te voeren.
Een netwerkbijeenkomst biedt deze mogelijkheden. Netwerkleren is in principe een informele vorm van leren. De eigen praktijk en het handelen staat centraal. Door het gezamenlijk vaststellen van thema’s en uitwisselingsvormen wordt er richting gegeven aan het leren van en met elkaar. Belangrijke principes in de netwerkbijeenkomsten zijn halen en brengen, actieve participatie, deelnemen op vrijwillige basis en gelijkwaardige omgang met elkaar. 
Thema’s die aan de orde komen:

  • Roldefinitie en rolneming; 
  • Gedeeld leiderschap | professionele ruimte | eigenaarschap;
  • Collectief leren;
  • Effectieve professionaliseringsactiviteiten.


Resultaat

Deelname levert je veel op:   
                                     
  • Je doet inspiratie op om eigen praktijk anders vorm te geven of eigen handelen te verfijnen            
  • Je maakt de stap van onbewust naar bewust of van bewust naar bewuster bekwaam handelen           
  • Je scherpt je visie aan  op leren en ontwikkelen van docenten in context van de school                   
  • Je ontmoet nieuwe sparringspartners waarmee je ook buiten de bijeenkomsten zaken kunt overleggen 


Tijdsinvestering
Zes netwerkbijeenkomsten van drie uur. Deelname aan de bijeenkomsten en voorbereiding vragen in totaal ongeveer 3 dagen. Er worden verdiepende bronnen aangereikt. Het is aan de  teamleider zelf een keuze te maken hoeveel tijd hij of zij hierin steekt. 

Registerleraar
Deze scholing levert 0 RU punten op.


Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Emerance UytendaalEvelien LoeffenContact met adviseur

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.