Direct naar content

De docent als data-expert (VO)

Register leraar Doel
Het analyseren en interpreteren van leerresultaten op basis van klas-, leerjaar- en cohortanalyse. Deelnemers leren hoe zij data-analyse kunnen inzetten ten behoeve van opbrengstgericht werken.

Doelgroep
Docenten, sectievoorzitters en teamleiders voortgezet onderwijs. 

Inhoud
Aan de hand van praktijksimulaties krijgen deelnemers inzicht in de bijdrage die data-analyse kan leveren aan de dagelijkse onderwijspraktijk.

Werkwijze
Na een korte plenaire bijeenkomst gaan de deelnemers in kleine groepen onder begeleiding aan de slag met het lezen en interpreteren van leerresultaten. De focus ligt op het leren stellen van de juiste vragen om de juiste interventies in de klas en/of sectie te kunnen uitzetten. Maar ook voor het kunnen voeren van het juiste gesprek met de leerling.

Resultaat
Deelnemers bouwen ervaring met het analyseren en interpreteren van leeropbrengsten op het niveau van de klas, het leerjaar en het cohort. Deelnemers zijn in staat op basis hiervan conclusies, verdiepingsvragen en/of aanbevelingen te formuleren.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering 3 contacturen.

Registerleraar

Deze bijeenkomst is gevalideerd bij Registerleraar voor 3 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Detje de Kinderen.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.