Direct naar content

Effectieve communicatie met leerlingen, ouders en collega’s (VO)

Register leraar Doel
Deelnemers leren op een effectieve wijze te communiceren met leerlingen, ouders en collega’s met respect voor ieders mening.

Doelgroep
Docenten/mentoren voortgezet onderwijs. 

Inhoud
De training omvat vier bijeenkomsten van ruim 3 uur. De eigen situatie van de deelnemers staat centraal staat. Na een korte theoretische uitleg passen de deelnemers in twee- of drietallen de theorie toe op hun eigen casus. Items die aan de orde komen zijn: het belang van contact, pedagogische dansvloer, erkenning, dramadriehoek, gesprekstechnieken, -niveaus en -interventies, loyaliteit, intervisie en de kracht van feedback.

Werkwijze
Tijdens deze training passen we verschillende werkvormen toe. Zoals informatie en kennis, filmpjes, werken en oefenen in twee- en drietallen, feedback en reflectie. De eigen context van de deelnemer vormt steeds het vertrekpunt. Tussen de bijeenkomsten maken deelnemers opdrachten.

Resultaat
De deelnemers kunnen op een effectieve wijze een gesprek voeren waarbij de volgende aspecten een rol spelen: voorbereiding, luisteren (verbaal en non-verbaal), vragen stellen, houding- en lichaamstaal, erkennen van elkaar, benoemen van doelen, interesse tonen, een ingang zoeken en professionele houding bewust inzetten.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt 12 contacturen en (ongeveer) 6 werkuren voor voorbereiden en verwerking opdrachten tussen trainingen.

Registerleraar

Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 18 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Detje de Kinderen.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.