Direct naar content

Formatief evalueren (VO)

Doel
Steeds vaker ontstaan in scholen vragen over toetsing. Aanleiding hiervoor kan de toetsdruk op scholen zijn, de kwaliteit van toetsen of de manier van toetsen. In deze training is aandacht voor een andere manier van toetsen naast summatief toetsen. De leerling krijgt hierdoor meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn leerproces. En de docent meer zicht op ‘waar de leerling staat’ in zijn leerproces.

Doelgroep
Docenten en leraren in het voortgezet onderwijs.

Inhoud
De training richt zich naast bewustwording van docenten op kennisverwerving rond formatief evalueren én het praktisch toepassen in de klas. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • Hoe kan je formatief evalueren? 
  • Wat is het verschil tussen formatief en summatief toetsen? 
  • Hoe kan ik in de klas aan de slag met formatief evalueren? 
  • Wat betekent formatief evalueren voor het toetsbeleid op school?


Werkwijze
De trainingen bestaan uit een afwisseling van theorie, praktische werkvormen en intervisie. Tussen de trainingen door krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

Resultaat

  • Weten wat de verschillen zijn tussen formatief en summatief toetsen. 
  • Vormen een gefundeerde mening over toets (vormen).
  • Kunnen vormen van formatief evalueren in de klas toepassen. 
  • Kunnen een aanzet geven tot het sectiebeleid met betrekking tot toetsen. 
  • Weten wat formatief evalueren betekent voor het toetsbeleid op school. 


Tijdsinvestering

3 dagdelen (12 contacturen)
Huiswerkopdracht: 8 uur (2x 4 uur).

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Esther de Boer.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.