Direct naar content

(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen; coach hoogbegaafdheid (PO) (VO)

Registerleraar

Doel
De deelnemers kunnen:

  • leerlingen die (hoog)begaafd zijn (h)erkennen; 
  • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
  • voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan vastlopen of afstromen;
  • onderpresteren van leerlingen voorkomen;
  • leerlingen stimuleren om te presteren.


Doelgroep

Leerkrachten primair onderwijs en leraren voortgezet onderwijs.

Inhoud
De training beslaat zes dagdelen met tussenliggende activiteiten (huiswerk, intervisie, indien functioneel lesbezoeken). 
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde: 
1. (Hoog)begaafdheid: over welke leerlingen hebben we het dan eigenlijk?
2. Herkennen en signaleren van begaafde leerlingen: hoe doe je dat?
3. Hoogbegaafd ‘zijn’: erkennen en kennen van deze leerlingen; in gesprek met onderpresteerders. 
4. Metacognitie en (hoog)begaafdheid.
5. Feedback geven aan (hoog)begaafde leerlingen. 
6. Differentiatie in de klas: hoe komt iedereen tot zijn recht? Compacten en verrijking.

Werkwijze
Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, intervisie afgewisseld met activerende werkvormen (ook bruikbaar in de klas), delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding.

Resultaat
Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt 18 contacturen en (ongeveer) 12 huiswerkuren.

Registerleraar
Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 30 RU punten.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Esther de Boer.Contact met adviseur

Bekijk ook

Inschrijven op datum

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.