Direct naar content

Het voeren van oudergesprekken op een HGW manier (PO) (VO)

Doel
Ouderbetrokkenheid is een sleutel voor schoolsucces. Ouders zijn belangrijke partners in het leren en ontwikkelen van het kind. Dat stelt vanzelfsprekend eisen aan de kwaliteit van de communicatie tussen school en ouders. In gesprek gaan met ouders blijkt in de praktijk niet voor iedere leraar even makkelijk. Leraren zien op tegen gesprekken met ouders en missen handvatten om een effectief gesprek te voeren.

 In deze training verkennen we hoe je in school inhoud en vorm kunt geven aan partnerschap met ouders. 

 • Je leert hoe je constructief met ouders kunt communiceren en samenwerken. 
 • Je wordt meer bekwaam in het voeren van gesprekken met ouders, zowel in reguliere gesprekken als gesprekken als er zorgen zijn over een kind. 
 • Je krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden van ouders, leraar en school en hoe je de inbreng van ouders beter kunt benutten.


Doelgroep
Leerkrachten, schoolleiders, mentoren en intern begeleiders in het primair en voortgezet onderwijs.


Inhoud
In de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • ouderbetrokkenheid en schoolsucces;
 • handelingsgericht werken en de rol van de ouders;
 • verantwoordelijkheden: wie gaat waar over?;
 • educatief partnerschap: hoe geef je hier inhoud en vorm aan?;
 • constructief communiceren en samenwerken;
 • het voorbereiden en voeren van reguliere gesprekken met ouders;
 • het voorbereiden en voeren van gesprekken met ouders als er zorgen zijn;
 • verschillen tussen ouders;
 • het benutten van onderwijsondersteunend gedrag van ouders;
 • tips en tools voor een goed gesprek. 


Werkwijze

De theorie wordt in de praktijk toegepast. In de training wordt gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden en filmfragmenten. Deelnemers brengen een eigen casus in en oefenen het voeren van gesprekken met ouders.

Resultaat
Na afloop weten en/of kunnen de deelnemers:
 
 • waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is;
 • hoe zij in hun school inhoud en vorm kunnen geven aan educatief partnerschap met ouders;
 • hoe zij constructief kunnen samenwerken met ouders;
 • hoe zij constructieve gesprekken met ouders kunnen voeren, zowel reguliere gesprekken als gesprekken naar aanleiding van zorgen over het kind;
 • hoe zij om kunnen gaan met verschillende reacties van ouders.

Dagen/dagdelen
Twee dagdelen van 4 uur.


Tijdsinvestering

Twee maal 4 contacturen en één uur huiswerk.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Arjan Clijsen.

Contact met adviseur

Bekijk ook

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.