Direct naar content

Interne academie the next step (VO)

Doel
Veel schoolbesturen of samenwerkingsverbanden hebben hun eigen academie waar ze met recht trots op zijn. Een academie benut het potentieel in de organisatie, bevordert eigenaarschap en kennis kan op een laagdrempelige manier worden gedeeld. Een academie draagt niet alleen bij aan de professionalisering van de onderwijsprofessionals maar heeft ook potentieel om een impuls te geven aan de schoolontwikkeling en de leercultuur van de organisatie(s). In deze inspiratiesessie willen we leidinggevenden en medewerkers die bezig zijn met academievorming een kijkkader en handvatten bieden hoe ze de eigen academie naar een hoger plan kunnen doorontwikkelen.

Doelgroep
Schoolleiders | bestuurders | HR medewerkers | opleidingsdocenten in het primair onderwijs | voortgezet onderwijs | beroepsonderwijs


Inhoud
We vragen de deelnemers via een format een korte omschrijving te geven van de academie en delen succesfactoren met elkaar. Vervolgens geven we een onderwijskundig, een organisatorisch, een HR perspectief op de academie  waardoor deelnemers in staat zijn de eigen academie te evalueren. We staan stil bij een aantal belangrijke mechanismes waarlangs academies kunnen ontwikkelen.  Op basis van de eigen beginsituatie, de perspectieven en de mechanismen bespreken we met de deelnemers welke stappen zij kunnen zetten om succesvol aan de slag te gaan met het versterken van de eigen academie.


Resultaat

  • Deelnemers hebben een beeld wat de sterktes en zwaktes van de eigen academie zijn;
  • Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan hoe een academie ook kan bijdragen aan schoolontwikkeling en de leercultuur van de organisatie;  
  • Deelnemers kunnen op een bewuste wijze vervolgstappen uitstippelen om de eigen academie naar de ‘next level’ door te ontwikkelen.

Tijdsinvestering
1 dagdeel van 13:30 tot 17:30
 

Registerleraar
Deze scholing levert 0 RU punten op.


Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Emerance UytendaalEvelien LoeffenDoelgroep
Schoolleiders | bestuurders | HR medewerkers | opleidingsdocenten
Doelgroep
Schoolleiders | bestuurders | HR medewerkers | opleidingsdocenten

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.