Direct naar content

Leerlingen met een zorgvraag in het voortgezet onderwijs (VO)

Doel
De deelnemers kunnen:

  • leerlingen met een zorgvraag (h)erkennen; 
  • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
  • leerstijlen onderscheiden en leer- en werkstrategieën inzetten.


Doelgroep
Docenten en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs.

Inhoud
De training beslaat zes studiemiddagen met tussenliggende activiteiten (huiswerk) en elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding. 
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde: leerdoelen, leerstijlen, leer- en werkstrategieën en diverse vormen van leerlingen met een zorgvraag, o.a. ADHD, ADD, dyslexie, autisme, en andere vormen die in de training ingebracht worden.

Werkwijze
De leraren worden uitgedaagd en toegerust rondom verschillende zorgvragen en krijgen handvatten om leerlingen te kunnen begeleiden en collega’s te adviseren.

Resultaat
Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt 24 contacturen en (ongeveer) 12 huiswerkuren.

Registerleraar
Aanvraag Registerleraar in behandeling.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Esther de Boer.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.