Direct naar content

Masterclass De rekenontwikkeling en didactiek (PO)

Doel Registerleraar

  • Kennis hebben van de rekendidactiek, rekenleerlijn, rekendoelen en leerinhouden die belangrijk zijn in groep 1 en 2, met de focus op de domeinen meten en meetkunde. 
  • Passende, betekenisvolle activiteiten kunnen organiseren en uitdagende vragen kunnen stellen die jonge kinderen aanzetten tot leren, in het bijzonder op het gebied van meetkunde en meten.
  • Aanzetten tot nadenken over en reflecteren op het eigen (reken)onderwijs aan jonge kinderen.


Doelgroep
Leerkrachten.

Inhoud
Deze masterclass gaat in op de rekendidactiek die belangrijk is in groep 1 en 2. Wat betekent goed voorbereidend rekenonderwijs in kleutergroepen in relatie tot opbrengstgericht werken met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode? Tijdens deze bijeenkomst staat het beantwoorden van deze vraag centraal. Hierbij is de aandacht gericht op de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht.

Werkwijze
In deze masterclass komen theorie, eigen vaardigheid en de eigen praktijk uitgebreid aan de orde. Er is veel aandacht voor interactie, uitwisseling en ervaringen benoemen uit de eigen groepen. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden uit de praktijk.

Resultaat

  • Inzicht in de rekendidactiek, rekenleerlijn, rekendoelen en leerinhouden m.b.t. meetkunde en meten.
  • Vanuit de theorie de eigen vaardigheid in de eigen praktijk kunnen uitbreiden en kunnen inrichten van een krachtige rekenspeelleeromgeving.


Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.

Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Marjan van der Maas of Marijke Bertu

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.